رفتن به نوشته‌ها

ماه: دسامبر 2019

کلونی مورچه ها و زنبورها ، اجتماعی ترین نهاد

✍اکرم نجاتی مورچه ها و زنبورهای عسل اجتماعی ترین موجودات هستند کندوی عسل ساختاری پیچیده دارد اما نقض قانونی در آن صورت نمیگیرد در پرداخت…